I allt fler branscher är IT det som avgör både processeffektivitet, leveranstider och kundupplevelse. För att kunna realisera förbättringar så krävs både verksamhets och IT kompetens.

Styrningen av IT är en fråga som kräver fokus för företagsledning inklusive CIO, och som idag är lika viktig som styrningen av hela verksamheten. Med en ökad grad av digitalisering väcks helt nya frågor och dimensioner på styrningsfrågan och ibland krävs nya lösningar. Riktningen och strategin för IT avgör i allra högsta grad företagets möjligheter att uppnå önskade resultat och effekter.

Det är inom dessa områden jag kan hjälpa er. Exempel på IT – tjänster är:

  • Formulering av IT-strategi baserat på företagets strategi och prioriteringar
  • Framtagning av digital vision samt strategi
  • Formulering av sourcing- och leverantörsstrategi
  • Interim Management
  • Program- och projektledning

Övriga tjänster:

  • Coaching i personlig effektivitet
  • Löpcoachning samt programskrivning
  • Föreläsningar
  • Personlig tränare (PT)

Curriculum vitae (ENG)