Mot nya uppdrag

Under våren så avslutar jag min anställning på SJ och inleder en ny på Avega Group. Tiden på SJ har varit kul och utmanande men nu är det dags för nya äventyr. När jag kom till SJ så var min titel Design Authority men efter ca fyra månader så tog jag över ledarskapet för den gruppering som hette Drift & Förvaltning Utveckling som bestod av sju stycken systemområdesansvarig och tio utvecklare. En helt underbart team med många bra kollegor som jag kommer att sakna.

På SJ har jag fått möjligheten att vara med och halverat antalet system samt införa nya moderna IT plattformar där vi hela tiden har strävat efter att minska IT kostnaden utan att för den delen hindra affärsutvecklingen utan snarare skapa en grund för vidare digitalisering. Vi har under mina tre på SJ minskat våra IT kostnader med ca 20% tack vare en tydlig IT roadmap och en vilja från ledningen att satsa på förändring. Inom mina systemområden; Säljkanaler, intranät, IT Ombord och Linkon hann vi byta ut i stort sätt allt samt flytta allt från Evry till Volvo IT. Volvo IT blev senare uppköpta av HCL.

Jag valde Avega baserat på några kriterier som jag satt upp. Bl a så ville jag känna att jag har möjlighet till utveckling genom roliga och intressanta uppdrag och att det finns en kultur inom bolaget att dela med sig av erfarenheter. Jag vill även ha möjlighet att fortsätta att arbeta med ny teknik och affärsutveckling.  Behovet är större än någonsin där företag behöver ta snabba och bra beslut och där affärsplanearbetet och IT strategin måste gå hand i hand. Affärsutveckling och IT kommer att komma ännu närmare varandra och det är där jag känner att jag har mitt största bidrag.

På Avega kommer jag att ingå i Aqilo och mina närmsta kollegor kommer att vara arkitekter.  Mitt drömuppdrag vore att få vara med och arbeta tätt ihop med en verksamhet och ta fram en roadmap mot en högre grad av digitalisering och med stora inslag av förändringsledning. Att få knyta ihop verksamhet, arkitektur och strategi är det som jag kan och gör bäst. Att se människan, verksamheten och tekniken som ett och verkligen se möjligheterna och därmed även innovation.

Jag kommer fortsätta att ha Inoo vid sidan om min anställning och använda denna sida för att blogga på kring uppdrag, idéer och ny teknik. Kontakta mig gärna om ni undrar över någonting. Jag älskar frågor, det är genom dem vi utvecklas och kommer med nya idéer.

 

Leave a Reply