Hållbart företagande

posted in: Digitalisering, Hållbarhet | 0

Att tänka långsiktigt

Det finns en massa fördelar med att tänka hållbart. Genom att tänka långsiktigt så försäkrar du dig om att använda dina resurser mer effektivt, du förbättrar din konkurrenskraft samt skapar nya affärsmöjligheter.

Resurser

Att utnyttja resurserna smart innebär att du tänker på konsekvenserna och samtidigt minskar kostnaderna. Kanske kan du använda resurser på ett smart sätt som både minskar negativ miljöpåverkan och ökar den positiva påverkan? Till exempel kan du se över energiförbrukning och avfallshantering. En del jobbresor kanske kan ersättas av videokonferens? Läs mer och få konkreta tips för att komma igång. Glöm inte att tänka på dina viktigaste resurser, dina anställda. Mår de bra, har de bra förutsättningar för att genomföra sina arbetsuppgifter? Har ni klart identifierade mål där både företagets och den anställdes behov har tagits i beaktning?

Konkurrensfördelar med hållbart företagande

Efterfrågan på hållbara produkter och tjänster  har aldrig varit större än idag och den växer ständigt. Om du, till skillnad från dina konkurrenter, kan visa att din idé är hållbar är det en betydande konkurrensfördel. Det kan vara att varorna du importerar är rättvisemärkta, att dina tjänster har mindre miljöpåverkan än andra företag i branschen, eller att du gör en insats för samhället där ditt företag verkar. Det är viktigt att du tydligt visar för dina kunder hur du jobbar hållbart och fördelarna med att köpa din produkt eller tjänst. Läs mer om att kommunicera ditt hållbarhetsarbete. Glöm inte att detta även gäller dina anställda. Personalen ska må lika bra ism företaget och ni tillsammans ska jobba för ett långsiktigt samarbete.

Nya affärsmöjligheter

Många köpbeteenden har förändrats i och med att tekniken utvecklas och kunderna har blivit mer medvetna om miljön. Vissa varor som förut såldes som produkter levereras nu som tjänster och fler och fler affärsprocesser blir digitaliserade. På så sätt sparar man energi, transporter och avfall.

Leave a Reply